INFORMACJA

o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 29.03.2013 r.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od Koźla (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 29.03.2013 r. o godz. 6 UTC.

 

I.          STANY WODY

 

1.     Rzeka Odra

 

Wodowskaz

Km

Aktualny stan wody
[cm]

Różnica w ciągu 24 h [cm]

Stan alarmowy [cm]

Wielka Woda Żeglowna
[cm]

Miedonia

55,5

170

-5

600

400

Brzeg most

199,1

204

4

500

380

Oława most

216,1

270

-3

560

530/550*

Różanka
(śluza górna)

255,6

630

0

 

660/675*

Rędzin
(śluza dół)

261,1

268

0

400

600/620*

Brzeg Dolny
(śluza dół)

284,7

106

-14

630

490/530**

Malczyce

304,5

227

-5

600

 

Ścinawa

331,9

227

-13

400

450/480*

Głogów

392,9

318

-4

450

460/485*

Nowa Sól

429,8

284

0

400

450/480*

Cigacice

470,7

287

-1

400

440/470*

Nietków

490,5

303

-3

400

 

Krosno Odrzańskie

514,1

229

-4

350

390/420*

Połęcko

533

231

-4

350

 

 

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor IMGW oraz informacje własne RZGW Wrocław

 

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW www.pogodynka.pl

 

 

2.     Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluza Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)

 

Stopień wodny

Km
drogi wodnej

Stan wody

góra

Minimalny poziom piętrzenia MinPP *

Normalny poziom piętrzenia NPP

Wielka woda żeglowna WWŻ

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

Opatowice

245,035

444

425

455

507

/jaz /

rz. Odry

Szczytniki

0,6

754

717

763

890

/śluza/

Wrocławskiego Szlaku Miejskiego

Psie Pole

2,7

450

504

561

617

/jaz/

Starej Odry

 

II.        GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 

1.     Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW)

 

Odcinek szlaku żeglownego

Głębokość tranzytowa

Godziny śluzowań

[ cm ]

km 98,6 (stocznia Koźle) – 216,42  (most drogowy  Oława)

140

06:00 - 22:00

Główny Szlak Żeglowny

Km 216,42  (most drogowy  Oława) –km 260,7 – (śluza Rędzin )

180

06:00 - 22:00

 km 260,7 (śluza Rędzin) -km 281,6 rz. Odry (śluza Brzeg Dolny)

145***

06:00 - 22:00

Boczny Szlak Żeglowny
- od km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzy Opatowice* –250,10 śluza Szczytniki**

180

07:00-14:00

Boczny Szlak Żeglowny
śluza Szczytniki - śluza Miejska

Szlak zamknięty

-

Śródmiejski Węzeł Wodny

 km 250,1( śluza Szczytniki) – km 250,50 (Most Grunwaldzki)

180

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –

 od km 251,30 rz. Odry (mosty Piaskowy i Tumski) do śluzy Mieszczańskiej**

Szlak zamknięty

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el .wod .Wrocław I (km 252,60 Odry Płd.) do mostów Dmowskiego (km 253,36)

140
Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW

-

Śródmiejski Węzeł Wodny – szlak wodny poniżej mostów Mieszczańskich (km 1,80 Odry Płn) do km 253,10 rz. Odry

Szlak zamknięty

-

Rzeka Stara Odra od nabrzeża przeładunkowego węgla EC Wrocław (km 6,80) do połączenie Starej Odry z rzeką Odrą (km 7,30)

180

-

Odra  Wrocławska
km 253,36 (most Dmowskiego) – km 255,60

180

-

*      śluzowania na stopniu wodnym Opatowice będą odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przejazdu jednostek pływających – na śluzie Bartoszowice, tel. 71/347-85-50, ( 51), 502 201 401, lub za   pośrednictwem kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz

**Śluzy Szczytniki i Mieszczańska nieczynne

*** Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniana od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

 

2.     Odra swobodnie płynąca

 

Nazwa nadzoru wodnego

lokalizacja miejsc najmniejszych głębokośći             (km rzeki Odry)

Głłębokość  [cm]

BRZEG DOLNY
(do km 310,00)

wyjście z awanportu dolnego

145

299,100 do 300,800

145

CHOBIENIA
(km 310,70 -370,00)

315,400

205

319,000

205

332,000

205

350,100

205

BYTOM ODRZAŃSKI
(km 370,00 - 423,00)

370,200

270

371,800

270

372,000

260

383,300

270

390,300

250

393,700

260

394,600

250

401,000

250

422,400

250

CIGACICE
(km 423,00 - 480,00)

428,550

235

430,550

205

436,900

235

443,450

205

450,400

225

456,050

225

457,700

205

458,500

205

464,900

225

470,300

225

475,000

235

KROSNO ODRZAŃSKIE
(km 480,00 542,00)

486,800-487,100

255

487,700-487,800

255

495,900-496,400

255

525,600-525,800

250

537,800-538,300

250

 

III.      INFORMACJE DODATKOWE

 

1.     Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które  przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na  stan jakości wód Odry.

2.     Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.

3.     Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.

4.     Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.

5.     Uwaga: zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.

6.     Uwaga: informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym (most Oleśnicki) na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego- odcinek między śluzami Zacisze i Różanka) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum.

7.     Uwaga: w rejonie Janówka (267,6 km rzeki Odry) trwają prace przy powstającym dalbowisku (prawy brzeg) i nabrzeżu przeładunkowym (lewy brzeg). Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane   są do zachowania szczególnej ostrożności.

8.     Uwaga: ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wpłynięciem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.

9.    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 27  marca 2013 roku zostały otwarte dla żeglugi następujące odcinki  Odrzańskiej Drogi Wodnej -Odra skanalizowana od śluzy Zacisze do śluzy Różanka oraz Odra swobodnie płynąca od km 480,00 do km  542,4  .Pełna treść Komunikatu nr 9 i 10/2013 znajduje się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

10. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 28  marca 2013 roku został otwarty dla żeglugi odcinek  Odrzańskiej Drogi Wodnej -Odra skanalizowana( Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu) od wejścia do górnego kanału Opatowickiego do śluzy Opatowice -włącznie  .Pełna treść Komunikatu nr 11/2013 znajduje się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne