INFORMACJA

o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 28.03.2013 r.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od Koźla (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 28.03.2013 r. o godz. 6 UTC.

 

I.          STANY WODY

 

1.     Rzeka Odra

Wodowskaz

Km

Aktualny stan wody
[cm]

Różnica w ciągu 24 h [cm]

Stan alarmowy [cm]

Wielka Woda Żeglowna
[cm]

Miedonia

55,5

175

-12

600

400

Brzeg most

199,1

200

-12

500

380

Oława most

216,1

273

6

560

530/550*

Różanka
(śluza górna)

255,6

630

16

 

660/675*

Rędzin
(śluza dół)

261,1

268

-18

400

600/620*

Brzeg Dolny
(śluza dół)

284,7

120

-22

630

490/530**

Malczyce

304,5

232

-2

600

 

Ścinawa

331,9

240

-1

400

450/480*

Głogów

392,9

322

-1

450

460/485*

Nowa Sól

429,8

284

-18

400

450/480*

Cigacice

470,7

288

-17

400

440/470*

Nietków

490,5

306

-17

400

 

Krosno Odrzańskie

514,1

233

-9

350

390/420*

Połęcko

533

235

-5

350

 

Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitor INGW oraz informacje własne RZGW Wrocław

 

Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW www.pogodynka.pl

 

 

2.     Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluza Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)

 

Stopień wodny

Km
drogi wodnej

Stan wody

Minimalny poziom piętrzenia MinPP *

Normalny poziom piętrzenia NPP

Wielka woda żeglowna WWŻ

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

Opatowice

245,035

444

425

455

507

/jaz/

rz. Odry

Szczytniki

0,6

754

717

763

890

/śluza/

Wrocławskiego Szlaku Miejskiego

Psie Pole

2,7

-

504

561

617

/jaz/

Starej Odry

 

II.        GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 

1.     Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym

 

Odcinek szlaku żeglownego

Głębokość tranzytowa

Godziny śluzowań

[ cm ]

km 98,6 – 216,42  (most drogowy  Oława)

140

06:00 - 22:00

Główny Szlak Żeglowny

Km 216,42  (most drogowy  Oława) –km 260.7 - śluza Rędzin -

180

06:00 - 22:00

śluza Rędzin (km 260,7) - śluza Brzeg Dolny (km 281,6 rz. Odry)

145***

06:00 - 22:00

Boczny Szlak Żeglowny
- od dolnego awanportu śluzy Opatowice* – śluza Szczytniki*

180

-

Boczny Szlak Żeglowny
śluza Szczytniki - śluza Miejska

Szlak zamknięty

-

Śródmiejski Węzeł Wodny

śluzy Szczytniki (km 250,1) – Most Grunwaldzki(km250,50)

180

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –

 od km 251,30 rz. Odry (mosty Piaskowy i Tumski) do śluzy Mieszczańskiej**

Szlak zamknięty

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el .wod .Wrocław I (km 252,60 Odry Płd.) do mostów Dmowskiego (km 253,36)

140
Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW

-

Śródmiejski Węzeł Wodny – szlak wodny poniżej mostów Mieszczańskich (km 1,80 Odry Płn) do km 253,10 rz. Odry

Szlak zamknięty

-

Rzeka Stara Odra od nabrzeża przeładunkowego węgla EC Wrocław (km 6,80) do połączenie Starej Odry z rzeką Odrą (km 7,30)

180

-

Odra  Wrocławska
(km 253,36 most Dmowskiego – km 255,60)

180

-

*Śluzy Opatowice i Szczytniki nieczynne

**Śluza Mieszczańska nieczynna

*** Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniana od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

 

2.     Odra swobodnie płynąca

 

Nazwa nadzoru wodnego

Lokalizacja miejsc limitujących minimalne głębokości

(km rzeki Odry)

Głębokość tranzytowa

[cm]

BRZEG DOLNY
(do km 310,00)

wyjście z awanportu dolnego

160

299,100 do 300,800

160

CHOBIENIA
(km 310,70 -370,00)

315,400

220

319,000

220

332,000

220

350,100

220

BYTOM ODRZAŃSKI
(km 370,00 - 423,00)

370,200

275

371,800

275

372,000

265

383,300

275

390,300

255

393,700

265

394,600

255

401,000

255

422,400

255

CIGACICE
(km 423,00 - 480,00)

428,550

235

430,550

205

436,900

235

443,450

205

450,400

225

456,050

225

457,700

205

458,500

205

464,900

225

470,300

225

475,000

235

KROSNO ODRZAŃSKIE
(km 480,00 542,00)

486,800-487,100

260

487,700-487,800

260

495,900-496,400

260

525,600-525,800

255

537,800-538,300

255

 

III.      INFORMACJE DODATKOWE

 

1.     Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które  przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na  stan jakości wód Odry.

2.     Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.

3.     Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.

4.     Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.

5.     Uwaga: zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.

6.     Uwaga: informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym (most Oleśnicki) na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego- odcinek między śluzami Zacisze i Różanka) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum.

7.     Uwaga: w rejonie Janówka (267,6 km rzeki Odry) trwają prace przy powstającym dalbowisku (prawy brzeg) i nabrzeżu przeładunkowym (lewy brzeg). Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane   są do zachowania szczególnej ostrożności.

8.     Uwaga: ze względu na prace remontowe na moście drogowym (km 1,60 kanału Brzeskiego -poniżej śluzy Brzeg) nastąpiło ograniczenie szerokości szlaku żeglownego pod mostem. Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania oraz do kontaktu radiowego, przed wpłynięciem na powyższy odcinek drogi wodnej, na kanale 74 UKF z sąsiadującymi z obiektem śluzami.

9.    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 27  marca 2013 roku zostały otwarte dla żeglugi następujące odcinki  Odrzańskiej Drogi Wodnej -Odra skanalizowana od śluzy Zacisze do śluzy Różanka oraz Odra swobodnie płynąca od km 480,00 do km  542,4  .Pełna treść Komunikatu nr 6/2013 znajduje się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne