INFORMACJA

o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 25.03.2013 r.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od Koźla (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 25.03.2013 r. o godz. 6 UTC.

 

I.          STANY WODY

 

1.     Rzeka Odra

 

Dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW www.pogodynka.pl

 

 

2.     Boczny Wrocławski Węzeł Wodny (śluza Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)

 

Stopień wodny

Km
drogi wodnej

Stan wody

Minimalny poziom piętrzenia MinPP *

Normalny poziom piętrzenia NPP

Wielka woda żeglowna WWŻ

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

Opatowice

245,035

442

425

455

507

/jaz/

rz. Odry

Szczytniki

0,6

758

717

763

890

/śluza/

Wrocławskiego Szlaku Miejskiego

Psie Pole

2,7

-

504

561

617

/jaz/

Starej Odry

 

II.        GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 

1.     Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym

 

Odcinek szlaku żeglownego

Głębokość tranzytowa

Godziny śluzowań

[ cm ]

km 98,6 - 214,60/1,8.0 km  ( śluza  Oława)

140

06:00 - 22:00

214,60/1,8.02 km (śluza  Oława) - (km 9,20) śluza Różanka

Szlak zamknięty

-

dolna Odra  wrocławska (km  255,60) - śluza Rędzin (km 260.7)

180

06:00 - 22:00

śluza Rędzin (km 260,7) - śluza Brzeg Dolny (km 281,6 rz. Odry)

155***

06:00 - 22:00

boczny wrocławski węzeł wodny
- od wlotu górnego kanału śluzy Opatowice* – śluza Szczytniki*

180

-

boczny wrocławski węzeł wodny
śluza Szczytniki - śluza Miejska

Szlak zamknięty

-

śluzy Szczytniki (km 250,1) – Most Grunwaldzki(km250,50)

180

-

Śródmiejski Węzeł Wodny – od km 251,30 rz. Odry (mosty Piaskowy i Tumski) do śluzy Mieszczańskiej**

Szlak zamknięty

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el .wod .Wrocław I (km 252,60 Odry Płd.) do mostów Dmowskiego (km 253,36)

140
Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW

-

Śródmiejski Węzeł Wodny – szlak wodny poniżej mostów Mieszczańskich (km 1,80 Odry Płn) do km 253,10 rz. Odry

Szlak zamknięty

-

Główny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od dolnego awanportu śluzy Różanka (km 9,20) do połączenia Głównego Szlaku Żeglownego ze Starą Odrą (10,10 km)

180

-

Rzekę Starą Odrę od nabrzeża przeładunkowego węgla EC Wrocław (km 6,80) do połączenie Starej Odry z rzeką Odrą (km 7,30)

180

-

Odra  wrocławska
(km 253,36 most Dmowskiego – km 255,60)

180

-

*Śluzy Opatowice i Szczytniki nieczynne

**Śluza Mieszczańska nieczynna

*** Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniana od aktualnego piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

 

2.     Odra swobodnie płynąca

 

SZLAK OTWARTY

od km  281,60 (śluza w Brzegu Dolnym) do km 310,00

– głębokość tranzytowa na godz. 07:00 – >165 cm

od km  310,00 do km 430,00 (Nowa Sól)

– głębokość tranzytowa na godz. 07:00 –  > 200 cm

 

SZLAK ZAMNIĘTY

Od Nowej Soli (km 430,00)  do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40)

 

III.      INFORMACJE DODATKOWE

 

1.     Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które  przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na  stan jakości wód Odry.

2.     Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.

3.     Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.

4.     Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.

5.     Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.

6.     Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum (most Oleśnicki).

7.     Uwaga! W rejonie Janówka (267,6 km rzeki Odry) trwają prace przy powstającym dalbowisku (prawy brzeg) i nabrzeżu przeładunkowym (lewy brzeg). Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane   są do zachowania szczególnej ostrożności.

8.     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 5 marca 2013 roku od godz 10:30 został otwarty dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej – Odra swobodnie płynąca od km 281,60 (śluza w Brzegu Dolnym) do km 305,00 (Malczyce); Komunikat nr 4/2013

9.     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 13 marca 2013 roku od godz 10:00 został otwarty dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej – Odra swobodnie płynąca od km 305,00 (Malczyce) do km 430,00 (Nowa Sól); Komunikat nr 5/2013

Pełna treść Komunikatu nr 5/2013 znajduje się na stronie internetowej RZGW Wrocław pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne

10. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 21 marca 2013 roku od godz 13:00 został otwarty dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej -Odra skanalizowana od km 98,60 do km 214,60 (śluza Oława).Pełna treść Komunikatu nr 6/2013 znajduje się na stronie internetowej RZGW Wrocławiu pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne