INFORMACJA

 

o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej  na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2013 r.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od Koźla (km 98,10) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) na dzień 18.03.2013 r. o godz. 6 UTC.

 

I.                    STANY WODY

1.        Rzeka Odra

 

Dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne na stronie internetowej IMGW

www.pogodynka.pl

 

2.         Boczny Wrocławski Węzeł Wodny

 (śluza Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)

 

 

Stopień wodny

 

Km

drogi wodnej

 

Stan wody

 [cm]

Minimalny poziom piętrzenia

Min PP *

[cm]

Normalny poziom piętrzenia

NPP

[cm]

 

Wielka woda żeglowna

WWŻ

[cm]

Opatowice

/jaz/

245,035

rz. Odry

-

425

455

507

Szczytniki

/śluza/

0,60

Wrocławskiego Szlaku Miejskiego

758

717

763

890

Psie Pole

/jaz/

2,70

Starej Odry

-

 

504

 

561

 

 

617

 

 

 

II.                 GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 

1.             Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym

 

Odcinek szlaku żeglownego

Głębokość tranzytowa

[ cm ]

Godziny śluzowań

km 98,6-  śluza  Różanka (9.02 km )

Szlak zamknięty

 

-

dolna Odra  wrocławska

km  255,60)- śluza Rędzin (km 260.7)

180

06:00 – 22:00

śluza Rędzin (km 260,7)- śluza Brzeg Dolny 
(km 281,6 rz. Odry)

100***

 

06:00 – 22:00

boczny wrocławski węzeł wodny

- od wlotu górnego kanału śluzy Opatowice* – śluza Szczytniki*

 

180

 

 

-

boczny wrocławski węzeł wodny

śluza Szczytniki- śluza Miejska

 

Szlak zamknięty

 

 

śluzy Szczytniki (km 250,1) – Most Grunwaldzki(km250,50)

 

180

 

 

-

Śródmiejski Węzeł Wodny – od km 251,30 rz. Odry (mosty Piaskowy i Tumski) do śluzy Mieszczańskiej**

 

 

Szlak zamknięty

 

 

 

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el .wod .Wrocław I
(km 252,60 Odry Płd.) do mostów Dmowskiego (km 253,36)

 

140

Odcinek otwarty tylko dla jednostek prowadzących działania związane z realizacją modernizacji WWW

 

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej  mostów Mieszczańskich  (km 1,80 Odry Płn)     do km 253,10 rz. Odry

Szlak zamknięty

-

 

Główny Szlak Żeglowny we Wrocławiu
od dolnego awanportu śluzy Różanka ( km 9,20) do połączenia Głównego Szlaku Żeglownego
ze Starą Odrą (10,10 km)

 

180

-

Rzekę Starą Odrę od km 6,80 (nabrzeże przeładunkowe węgla EC Wrocław) do km 7,30 (połączenie Starej Odry z rzeką Odrą)

 

180

 

Odra  wrocławska

(km 253,36 most Dmowskiego – km  255,60)

180

-

 

*Śluzy Opatowice i Szczytniki nieczynne

** śluza Mieszczańska nieczynna

*** Głębokość tranzytowa na odcinku między stopniami wodnymi w Rędzinie a Brzegiem Dolnym jest uzależniana od aktualnego

piętrzenia na stopniu w Brzegu Dolnym. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z

aktualnymi stanami wody na tym akwenie.

2.              Odra swobodnie płynąca

 

      SZLAK OTWARTY

od km  281,60 (śluza w Brzegu Dolnym) do km 310,00

–głębokość tranzytowa na godz. 07:00 –  130  cm

od km  310,00 do km 430,00 (Nowa Sól)

–głębokość tranzytowa na godz. 07:00 –  > 200  cm

 

SZLAK ZAMNIĘTY

Od Nowej Soli (km 430,00)  do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40)

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

1.        Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne- Odrzańska droga wodna” zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które  przez całą dobę można zgłaszać zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na  stan jakości wód Odry.

2.        Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.

3.        Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.

4.        Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas komunikatach żeglugowych.

5.        Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.

6.        Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego Szlaku Głównego) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum (most Oleśnicki).

7.         Uwaga! W rejonie Janówka (267,6 km rzeki Odry) trwają prace przy powstającym dalbowisku (prawy brzeg) i nabrzeżu przeładunkowym (lewy brzeg). Wszystkie jednostki nawigujące w tym rejonie zobowiązane   są do zachowania szczególnej ostrożności.

8.         Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 5 marca 2013 roku od godz 10:30 został otwarty dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej – Odra swobodnie płynąca od km 281,60 (śluza w Brzegu Dolnym) do km 305,00 (Malczyce); Komunikat nr 4/2013

9.        Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z dniem 13 marca 2013 roku od godz 10:00 został otwarty dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej – Odra swobodnie płynąca od km 305,00 (Malczyce) do km 430,00 (Nowa Sól); Komunikat nr 5/2013

Pełna treść Komunikatu nr 5/2013 znajduje się na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w zakładce: „aktualności”; „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne