INFORMACJA

 

o sytuacji hydrologiczno – nawigacyjnej  na rzece Odrze wg stanu na dzień 28.01.2013 r.

 

     Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno

     – nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od Koźla (km 98,10) do ujścia Nysy Łużyckiej

    (km 542,40) na dzień 28.01.2013 r. o godz. 6 UTC.

 

I.         STANY WODY

 1. Rzeka Odra

 

Dane hydrologiczne ( w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych ) dostępne na stronie internetowej IMGW

www.pogodynka.pl

 

 1.  Boczny Wrocławski Węzeł Wodny

 (śluza Opatowice- śluza Szczytniki- śluza Miejska)

 

SZLAK ZAMKNIĘTY

 

II.      GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

 

 1. Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym

 

Odcinek szlaku żeglownego

Głębokość tranzytowa

[ cm ]

Godziny śluzowań

km 98,6-  śluza  Różanka (9.02 km )

Szlak zamknięty

 

 

dolna Odra  wrocławska

km  255,60)- śluza Rędzin (km 260.7)

Szlak zamknięty

 

śluza Rędzin (km 260,7)- śluza Brzeg Dolny 
(km 281,6 rz. Odry)

Szlak zamknięty

 

 

boczny wrocławski węzeł wodny

- od wlotu górnego kanału śluzy Opatowice – śluza Szczytniki

 

Szlak zamknięty

 

 

-

boczny wrocławski węzeł wodny

śluza Szczytniki- śluza Miejska

Szlak zamknięty

 

 

śluzy Szczytniki (km 250,1) – Przystań Kardynalska

przy wyspie Piaskowej (km 251,3)

 

Szlak zamknięty

 

 

-

Śródmiejski Węzeł Wodny – od km 251,30 rz. Odry (mosty Piaskowy i Tumski) do śluzy Mieszczańskiej***

 

 

Szlak zamknięty

 

 

 

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej ujścia dol. kan. el .wod .Wrocław I (km 252,60 Odry Płd) do km 254,10 rz. Odry

 

Szlak zamknięty

 

-

Śródmiejski Węzeł Wodny –szlak wodny poniżej  mostów Mieszczańskich  (km 1,80 Odry Płn)     do km 254,10 rz. Odry

Szlak zamknięty

-

dolna Odra  wrocławska

(km 254,10 – km  255,60)

Szlak zamknięty

-

*** śluza Mieszczańska nieczynna

 

1.       Odra swobodnie płynąca

 

od śluzy w Brzegu Dolnym (km  281,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40)

 

SZLAK ZAMNIĘTY

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w menu „Szlaki żeglowne-Odrzańska droga wodna”

zamieszczono wykaz numerów telefonów wszystkich stopni piętrzących Odry skanalizowanej, na które  przez całą dobę można zgłaszać

zauważane istotne przypadki zagrożenia zdrowia, życia i mienia ludzi a także wpływające na  stan jakości wód Odry.

 1. Przypominamy, że wszystkie śluzy odrzańskie używają kanału 74 o częstotliwości 156,725 MHz.
 2. Zgodnie z  Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. (MP poz. 909) od dnia 1.01.2013 r. obowiązują nowe

stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych. Treść „Obwieszczenia ...” znajduje się na naszej stronie internetowej

 w zakładce „szlaki żeglowne/akty prawne”.

 1. Zawiadamiamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce „Szlaki Żeglowne” podana została informacja o nazwach odcinków

dróg wodnych i szlaków wodnych w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Nazwy te będą stosowane w ogłaszanych przez nas

komunikatach żeglugowych.

 1. Zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym

prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do nadzoru wodnego w Brzegu Dolnym

zamiarów przejścia przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to na sprawne przygotowanie śluzy i ewentualne

podniesienie mostu, (co wg. deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny w Brzegu Dolnym tel. 71 31 95 340 kom. 504 134 119.

 1. Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym na trasie Wrocław Mikołajów–Kalety (km 6,90 Wrocławskiego

Szlaku Głównego) z użyciem podwieszanych rusztowań, z dniem 25 września 2012 r wprowadza się zmniejszenie skrajni pionowej powyższego

obiektu o 1 m (nowa wysokość prześwitu dla WWŻ 4,13m; dla NPP 4,80m). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane

są do zachowania bezpiecznej rezerwy wysokości oraz zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie prędkości do niezbędnego minimum

(most Oleśnicki).

 1. Informujemy, że w chwili obecnej zamknięty dla żeglugi jest cały odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej będącej w administracji Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (tj. Odra skanalizowana od km 98,60 do Brzegu Dolnego z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz

Odra swobodnie płynąca od Brzegu Dolnego do km 542,40 ujście Nysy Łużyckiej )