logo alt text

W związku z czasowym brakiem dostępu do podmiotowej strony internetowej, informacje o pracy urzędu, w tym Centrum Operacyjnego i Działu Zamówień Publicznych, zamieszczone zostaną na stronie BIP pod adresem: http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl

 

Serwis „Informator Nawigacyjny śródlądowych dróg wodnych regionu górnej Odry oraz Odry swobodnie płynącej” dostępny pod adresem http://informator.wroclaw.rzgw.gov.pl

Serwie projektu „Modernizacji Zbiornika Wodnego Nysa w Zakresie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego - Etap I” dostępny pod adresem: http://nysa.wroclaw.rzgw.gov.pl